logo

Về chúng tôi

DECOS là công ty liên doanh giữa Tập đoàn môi trường hàng đầu Nhật Bản - Terrarem Group Co., Ltd. và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 - URENCO 11.

Là công ty đầu tiên sản xuất SRF – nhiên liệu tái chế từ chất thải rắn tại Việt Nam. DECOS nỗ lực xây dựng thị trường SRF, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trách nhiệm với môi trường và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

Xem thêm

Sản phẩm & Dịch vụ

Tin tức

Đối tác