logo

Thu gom, tái chế phế liệu, chất thải

Thu gom, phân loại, tái chế phế liệu

  • Bán buôn phế liệu kim loại, phi kim loại.