logo

TẦM NHÌN

  • Xây dựng thương hiệu và mở rộng SRF (nguồn nhiên liệu tái chế từ chất thải rắn) tại thị trường Việt Nam. RPF là một trong những loại SRF và DECOS sẽ cung cấp nhiều SRF khác nhau, các nguồn nhiên liệu thay thế, biomas khác phục vụ các hoạt động sản xuất công nghiệp hiện nay.
  • Xây dựng mạng lưới sản xuất và kinh doanh SRF trên khắp Việt Nam, trở thành thương hiệu hàng đầu của thị trường SRF tại Việt Nam.
  • Thực hiện, triển khai các dự án, chương trình bảo vệ môi trường, đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường.

SỨ MỆNH

  • Là công ty đi đầu tại Việt Nam về sản xuất SRF (nguồn nhiên liệu tái chế từ chất thải rắn), có thể tạo ra ngành công nghiệp và việc làm mới bằng cách phổ biến công nghệ và bí quyết cho các đối tác tại Việt Nam. DECOS sẽ dẫn đầu việc tiêu chuẩn hóa SRF để tạo ra thị trường an toàn.
  • Đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động sản xuất “giảm thiểu chất thải”, “tái chế vật liệu hợp lý” và “giảm CO2” thông qua việc phổ biến hiệu quả SRF.
  • Là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp về tái chế chất thải, định hướng xây dựng khu liên hiệp tái chế chất thải đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam.
  • Cung cấp các giải pháp quản lý chất thải, công nghệ và phương pháp xử lý chất thải, đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến môi trường, định hướng các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý và xử lý chất thải.
  • DECOS sẽ mang đến sự hài lòng cho khách hàng bằng sự minh bạch thông tin, chất lượng và giá cả hợp lý.