logo

Lịch sử hình thành

Ngày 27 | 8 | 2018

Kết hợp cùng công ty CP Environment Control Center (ECC Nhật Bản) thành lập công ty TNHH Giải pháp môi trường Kankyo chuyên về kiểm định, đo kiểm, quan trắc, phân tích môi trường.

Ngày 16 | 5 | 2016

Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Đại Đồng (được thành lập bởi nhà đầu tư là IKE và Urenco11) được Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận ĐKKD và ĐK thuế số 0900991346, chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 11 | 5 | 2016

Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Đại Đồng (được thành lập bởi nhà đầu tư là IKE và Urenco11) được Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp Giấy CNĐT số 6524412072 nhằm thực hiện dự án “tái chế phế liệu, tư vấn quản lý, tư vấn kỹ thuật về môi trường”.

Tháng 3 | 2014

IKE và Urenco11 kí Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (HĐồng BCC) về dự án thử nghiệm sản xuất và kinh doanh nhiên liệu từ giấy và nhựa tái chế.

Ngày 25 | 7 | 2016

Dự án thử nghiệm sản xuất và kinh doanh nhiên liệu từ giấy và nhựa tái chế được Quyết định chấm dứt bởi Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên dưới sự đề xuất của các nhà đầu tư.

Ngày 30 | 12 | 2015

Dự án thử nghiệm sản xuất và kinh doanh nhiên liệu từ giấy và nhựa tái chế được cấp Giấy CNĐT số 4366252382 bởi Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên nhằm điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án.

Ngày 8 | 8 | 2014

Dự án thử nghiệm sản xuất và kinh doanh nhiên liệu từ giấy và nhựa tái chế được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 05122000129 bởi ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, được triển khai và thực hiện tại Khu xử lý chất thải Đại Đồng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tháng 7 | 2013

IKE và Urenco11 bắt đầu kí kết thoả thuận, biên bản ghi nhớ, biên bản họp về việc Hợp tác nghiên cứu tính khả thi dự án sản xuất và kinh doanh nhiên liệu từ giấy và nhựa tái chế.