logo

Hoạt động Tuyên truyền nổi bật của DECOS năm 2019

Năm 2019: Dự án Tuyên truyền phân loại chất thải, phế liệu tái chế tại các trường học (Tiểu học, THCS) xã Phan Đình Phùng, Hưng Yên.