logo

Năm 2019: Dự án Đầu tư, xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Năm 2019: Dự án Đầu tư, xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho Trạm y tế xã Phan Đình Phùng, với nguồn vốn đầu tư của Đại Sứ Quán Nhật Bản.