logo

Terrarem Group Co., Ltd.

Terrarem Group Co., Ltd.

  • Trụ sở chính: 2-5-2 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo, 104-0033
  • Thành lập: 4/2017
  • Vốn điều lệ: 100 triệu JPY
  • Website: http://tr-g.co.jp

Ngành nghề hoạt động:

  • Dịch vụ tái chế tài nguyên (vận chuyển chất thải, tái sử dụng, xử lý tái chế (bao gồm tái chế viên đốt RPF), xử lý chất thải sinh hoạt của địa phương.
  • Dịch vụ giảm thải cacbon CO2 (dự án lên men khí biogas từ chất thải thực phẩm, kinh doanh trồng rừng, kinh doanh nhiên liệu biomass).
  • Dịch vụ quản lý vận hành nhà máy xử lý (vận hành nhà máy xử lý tái chế, bảo trì sửa chữa thiết bị tòa nhà, vận hành các cơ sở thiết bị công, v.v..)
  • Dịch vụ cung cấp các giải pháp môi trường (thiết kế hệ thống xử lý chất thải, tư vấn môi trường, quản lý tòa nhà cao ốc, văn phòng, khu phức hợp, dự án nước ngoài).
  • Terrarem Group là tập đoàn hoạt động lâu đời trong lĩnh vực môi trường tại Nhật Bản, được thành lập từ năm 1971. Đến nay Terrarem Group đã có 10 công ty con và 11 công ty thành viên trong nhiều lĩnh vực: xử lý chất thải, năng lượng sinh học, nhựa, điện tử, vận tải, năng lượng mặt trời, tái chế đồ gia dụng, vận hành và bảo trì các cơ sở tái chế.
  • Trong đó, sản xuất viên đốt RPF là một trong những công nghệ tái chế được chuyển giao sang Việt Nam, nhằm giúp giải quyết các vấn đề về rác thải nhựa tại Việt Nam.