logo

Ngày 8 | 8 | 2014

Dự án thử nghiệm sản xuất và kinh doanh nhiên liệu từ giấy và nhựa tái chế được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 05122000129 bởi ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, được triển khai và thực hiện tại Khu xử lý chất thải Đại Đồng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.