logo

Ngày 11 | 5 | 2016

Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Đại Đồng (được thành lập bởi nhà đầu tư là IKE và Urenco11) được Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp Giấy CNĐT số 6524412072 nhằm thực hiện dự án “tái chế phế liệu, tư vấn quản lý, tư vấn kỹ thuật về môi trường”.