logo

Nhân viên Tư vấn môi trường

Mô tả công việc

 • Tư vấn cho khách hàng những thông tin cần thiết về luật môi trường (Dự án ĐTM, vận hành, xả thải, ) để triển khai.
 • Có thể lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, báo cáo quan trắc môi trường…
 • Có kỹ năng đọc, nhanh chóng nắm vững các văn bản Luật, thông tư, nghị định, quy chuẩn về lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước.
 • Triển khai thực hiện các hồ sơ môi trường theo quy định: Khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, viết hồ sơ; Làm việc với chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ.
 • Tìm kiếm thông tin các dự án xử lý nước thải, nước cấp, dịch vụ vận hành, hóa chất.
 • Thiết lập mối quan hệ với khách hàng tốt để có được thông tin cần thiết.
 • Chủ động theo dõi, giám sát các cong việc được phân công, phối hợp với các Phòng ban khác.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành: Khoa học môi trường/Công nghệ môi trường/Công nghệ kỹ thuật môi trường/Quản lý môi trường/Quản lý tài nguyên, Kỹ thuật tài nguyên nước/Quản lý tài nguyên nước, Hóa học.
 • Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word…).
 • Có kinh nghiệm lập các hồ sơ về môi trường là một lợi thế.
 • Có kỹ năng đọc, nhanh chóng nắm vững các văn bản Luật, thông tư, nghị định, quy chuẩn về lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước.
 • Có kỹ năng nắm bắt và giải quyết vấn đề.
 • Giới tính: không yêu cầu.

Phúc lợi

 • Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.
 • Tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp Luật.
 • Các phúc lợi khác: thưởng lễ tết hàng năm, thưởng hiệu quả công việc, du lịch,…