logo

Tháng 7 | 2013

IKE và Urenco11 bắt đầu kí kết thoả thuận, biên bản ghi nhớ, biên bản họp về việc Hợp tác nghiên cứu tính khả thi dự án sản xuất và kinh doanh nhiên liệu từ giấy và nhựa tái chế.