logo

Ngày 30 | 12 | 2015

Dự án thử nghiệm sản xuất và kinh doanh nhiên liệu từ giấy và nhựa tái chế được cấp Giấy CNĐT số 4366252382 bởi Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên nhằm điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án.